Soms is het niet helemaal duidelijk waardoor een probleem wordt veroorzaakt. Daarnaast hoeft er niet per sé sprake te zijn van een acuut probleem, maar zou je (verdere) schade willen voorkomen. In een dergelijk geval verdient het eveneens aanbeveling om onderzoeksmetingen te laten verrichten.

Wanneer is het verstandig om een meting te laten verrichten?

In eerste instantie zou je vooral denken dat een meting handig is wanneer er sprake is van vocht en/of schimmeloverlast, een verstopte riolering, slechte isolatie, lekkende dakbedekking, vermogen van de radiator berekenen, etc. Echter, ook in situaties waar er geen acute problemen zijn, verdient het aanbeveling om metingen te laten verrichten.

Aankoop woning

Bij de aankoop van een woonruimte wil je achteraf niet worden verrast doordat er allerlei lijken uit de kast komen. In de praktijk kan een groot gedeelte van deze ”lijken” worden toegeschreven aan bouwkundige problemen van de woning. Een eenvoudige thermische of optische meting zou deze problemen al in een veel eerder stadium kunnen ontdekken en de omvang daarvan vaststellen. Op voorhand zou dan ook al duidelijk kunnen worden gemaakt welke investeringen er nodig zouden zijn om alles netjes in orde te maken.

Bewijskracht

Zo kun je bijvoorbeeld in een discussie tussen verhuurder en huurder omtrent de schimmelvorming door middel van een meting eenvoudig vaststellen dat het een bouwkundig probleem is (kosten voor verhuurder) of dat de ruimte niet goed wordt verwarmd of geventileerd (kosten huurder). Vooral in procedures ten overstaande van de Huurcommissie verdient het aanbeveling om een meetrapport als bewijsstuk in te brengen.

Enkele praktijk voor”beelden”

In een moeilijk bereikbaar gedeelte van de woning kan een camera inspectie ook handig zijn om zogenaamde ”verborgen gebreken” te ontdekken.


Een heuse schimmelvorming blijkt hier aan de orde.Meer informatie over de werkwijze of prijzen?

Stuur ons een e-mail, of bel ons op 070 568 0839