Schimmels kunnen een ernstig probleem zijn voor de gezondheid, en om die reden alleen al zou de schimmel problematiek gelijk moeten worden aangepakt. In 9/10 gevallen is er echter eveneens sprake van een (hardnekkig) vochtprobleem dat als oorzaak van de schimmels eerst zal moeten worden verholpen.  

 

Bij Krukservices.nl pakken we graag het hele probleem aan, in plaats van het treffen van halve maatregelen. Onderaan de streep levert dat op lange termijn voordelen op. Zo kan er bijvoorbeeld in combinatie met de schimmel bestrijding kan er ook vochtbestrijding en gevelimpregnatie plaatsvinden. Echter, een gehele renovatie om de toestand zo veel mogelijk in de situatie te brengen voordat er sprake was van schimmel en vochtoverlast hoort daar ook bij.

Sowieso wordt er pas iets ondernomen zodra iedereen weet waar hij of zij aan toe is. Daarom verdient het aanbeveling om voordat daadwerkelijk wordt geoffreerd voor de werkzaamheden, een meting te laten verrichten om de daadwerkelijke oorzaak (of oorzaken) van het schimmelprobleem vast te kunnen stellen.Hulp nodig bij het verwijderen van schimmel?

Stuur ons een e-mail of bel met 070 568 0839